List motywacyjny

Co zrobić, jeżeli nie wiemy, jakimi treściami wypełnić list motywacyjny? A może nie wiemy, w jaki sposób określić swoje umiejętności i czy są one warte zaakcentowania? Sam termin umiejętności interpersonalne zawiera w sobie wszelkie umiejętności społeczne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi w jakimś celu. Umiejętnościami personalnymi, szczególnie istotnymi dla pracodawcy, są: umiejętność podejścia związanego z potrzebą władzy i statusu, inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji z innymi ludźmi (co jest szczególnie przydatne dla osób, które aplikują na stanowisko kierownicze) i nawiązywania bliskich relacji celem wykorzystania statusu danej osoby. Pracownik, który potrafi umiejętnie kierować rozmową, zdobyć wymagane informacje i podtrzymać więzi pracownicze jest cennym nabytkiem dla pracodawcy. Do najważniejszych umiejętności interpersonalnych zaliczamy: nawiązywania kontaktu z innymi pracownikami i kontrahentami, umiejętność uważnego słuchania i przemawiania (pewność siebie i pewność swoich racji), zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym, umiejętność rozwiązywania konfliktów, wywierania wpływu. Oczywiście samo przyswojenie sobie wiedzy i sposobu zarządzania umiejętnościami nie świadczy jeszcze o zdolnościach samego pracownika.

Nie ulega wątpliwości, że im dłuższy pracownik ma staż i im większe doświadczenie zawodowe, tym większe prawdopodobieństwo, że pracodawca zainteresuje się jego kandydaturą.

List motywacyjny czyli nie koloruzjemy za bardzo

Każdy list motywacyjny powinien zawierać informacje, pokrywające się z prawdą. Nie koloryzujmy i nie dopowiadajmy sobie dodatkowych zasług. Wszelkie braki wyjdą po jakimś czasie i mogą spowodować przykre konsekwencje- szczególnie jeżeli kłamiemy w kwestiach weryfikowalnych. Podanie informacji o znajomości obsługi programów komputerowych bądź umiejętności czynnego posługiwania się orientalnym językiem, znacząco podwyższają nasze szanse na rynku pracy. Co jednak, jeżeli pracodawca zechce zweryfikować prawdziwość naszych danych i na rozmowę kwalifikacyjną zaprosi tłumacza bądź też sam zechce z nami porozmawiać w obcym języku? Takie sytuacje są wbrew pozorom bardzo powszechne i zazwyczaj źle się kończą dla przyszłego pracownika.
Oczywiście nie oznacza to, że nie możemy koloryzować. Róbmy to jednak w sposób umiejętny i zawyżajmy klasę naszych rzeczywistych umiejętności. Jeżeli coś umiemy i dobrze się w tym czujemy, dlaczego mielibyśmy o tym nie mówić? Pracodawca chce wiedzieć, że ma do czynienia z osobą śmiałą, pewną siebie, rzetelną, a jednocześnie otwartą na wszelkie zmiany. Jeżeli damy się poznać jako osoby dynamiczne, śmiało zmierzające do celu i chętne do nauki, możemy zostać ciepło przyjęci.

List motywacyjny przykład III

Praca na tym stanowisku jest zgodna z moim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym oraz zainteresowaniami.
W tym roku ukończyłem (nazwa uczelni) ze specjalnością ?. Podczas pracy w ?.. zdobyłem doświadczenie w zakresie ?.. Poza tym posiadam umiejętności w zakresie obsługi komputera. Dotychczasowy przebieg mojej kariery dał mi możliwość dokładnego poznania m.in. ?. Do moich obowiązków zawodowych należało także prowadzenie negocjacji z klientami oraz sporządzanie umów. Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne są z wymaganiami stanowiska ?.. Do listu dołączam curriculum vitae.
Żywię nadzieję, że pozwoli ono Panu uznać moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe za wystarczające do powierzenia mi stanowiska ?.
Kontakt ze mną jest możliwy pod nr. tel. … w godzinach… Dziękując za rozpatrzenie mojej oferty, z niecierpliwością oczekuję odpowiedzi.

List motywacyjny zawiera pewne, stałe elementy:

– chęć podjęcia pracy

-przedstawienie swoich dotychczasowych osiągnięć zawodowych i doświadczenia

– umiejętności

– zalety pracownika

– dane kontaktowe

Niektóre elementy powinny być zdecydowanie bardziej wyeksponowane niż inne. Jako, że list motywacyjny stanowi dopełnienie życiorysu, nie powinniśmy go traktować jako rozbudowaną zdaniowo kalkę i włączać informacji zawartych w CV. Pamiętajmy, że Curriculum Vitae ma charakter ogólny i każdy pracodawca przyjmuje je w podobnej formie. List motywacyjny jest zaś kierowany do konkretnego odbiorcy i pisany podług jego potrzeb i wizji. Jeżeli aplikujemy na stanowisko biurowe, nikogo nie będzie obchodzić, że w młodości wygraliśmy konkurs plastyczny bądź też rysujemy hobbystycznie. Nie wszystkie informacje, nawet jeżeli są cenne w ogólnej perspektywie, powinny być umieszczane w liście motywacyjnym. Pamiętajmy również, że list motywacyjny stanowi krótką formę wypowiedzi i powinien być możliwie jak najbardziej precyzyjny. W treści listu wyeksplikujmy jedynie te osiągnięcia, które mogą być szczególnie interesujące dla pracodawcy. Ograniczmy się jednak do przedstawienia suchych faktów, bez własnych przemyśleń i spostrzeżeń.
W żadnym przypadku nie kopiujmy listów motywacyjnych znalezionych na stronach internetowych. Oczywiście nie oznacza to, że nie możemy ich wykorzystywać i inspirować się ich formułą. Porównanie kilku lub kilkunastu różnych listów motywacyjnych może być dla nas bardzo cenne i ubogacające. Jak bowiem napisać list motywacyjny, jeżeli nigdy wcześniej nie miało się do czynienia z tego typu formułą pisaną?

Niepraktyczna forma listu motywacyjnego

Listy motywacyjne i życiorysy przesyłane są bardzo często drogą elektroniczną. W obecnych czasach prawie nikt nie fatyguje się do siedziby firmy i nie wręcza dokumentów aplikacyjnych”do ręki”. Pamiętając zatem, że przesłany przez nas list motywacyjny zostanie później wydrukowany i przekazany odpowiedniej personie, zastosujmy się do kilku zaleceń.

Po pierwsze redukujmy motywy graficzne i kolorystyczne w liście. Na stronach internetowych możemy znaleźć listy o bogatej strukturze graficznej, kolorystyce i innych motywach. Udziwnienia są dostrzegalne również w prezentowanych czcionkach. Nie zapominajmy jednak, że to nie kolorystyka i formuła graficzna decydują o odbiorze listu, ale jego kompozycja i sposób przekazania informacji. Drukowanie listów, obfitujących w motywy graficzne i kolorystyczne, naraża pracodawcę na dodatkowe koszty i jest dość nieporęczne. Osoba rekrutująca chce szybko wydrukować wszystkie listy i równie szybko je przejrzeć- nie utrudniajmy jej zatem zadania.
Kolejną sprawą jest czcionka. W urzędowych pismach przyjęło się, że najlepszym rodzajem czcionki jest Times New Roman. Wszelkie, udziwnione czcionki ? gotyckie, zawijane etc. ? są mało przejrzyste i pomimo, że wydają się atrakcyjne pod względem wizualnym, jedynie rozpraszają uwagę odbiorcy. Należy poza tym pamiętać, że jedynie czcionki podstawowe są odczytywane na wszystkich komputerach. Nie kombinujmy zatem i wybierajmy najprostsze rozwiązania. Optymalną wielkością czcionki jest 12. Jeżeli chcemy, aby nasz list motywacyjny stał się bardziej przejrzysty i czytelny, wybierzmy interlinię 1.5. Mniejszy odstęp między wierszami znacznie utrudnia czytanie.

Ważną sprawą techniczną jest również prawidłowe skomponowanie listu. List powinien być przede wszystkim przemyślany i uporządkowany. Czytelność jest sprawą nadrzędną i w żadnym przypadku nie powinniśmy jej lekceważyć. Sama forma nie jest do końca określona. Niektóre osoby wybierają wypunktowanie, inne piszą zwarty i ciągły tekst. Istotą jest zachowanie wewnętrznego porządku wypowiedzi. Oddzielajmy kolejne partie informacji, akcentujmy rozpoczęcie nowej myśli, różnicujmy zakończenie i wiadomości wstępne. Pracodawca, który czyta list motywacyjny, powinien dodawać nagłówki do konkretnej partii tekstu na zasadzie skojarzeniowej.